Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Baligród  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Baligród

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Baligród.

Mapa Geoportal Baligród
Mapa z granicą gminy Baligród

Dane urzędu

Urząd Gminy BaligródPlac Wolności 13Baligród, 38-606

Tel: 13 4684077

Fax: 13 4684077

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gminabaligrod/skrytka

E-mail: gmina@baligrod.pl

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Baligród: 1821012

Witryna: www.baligrod.pl

Władze lokalne: Wójt Robert Stępieńgmina@baligrod.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Baligrodu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Baligród to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Baligród na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Baligrodu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Baligrodu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Baligrodu

Gmina Baligród w liczbach

Powierzchnia gminy Baligród*

158 km2

629 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Baligród*

3 150 mieszkańców

2332 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Baligród*

20 mieszkańców na km2

2368 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Baligród

Geoportal Baligród prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Baligród, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Baligród.

Dostęp do danych Geoportalu Baligród

Jak powstał Geoportal gminy Baligród?

Geoportal Baligród powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Baligród, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Baligród.

Geoportal Baligród umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Baligród oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Baligród, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Baligród

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Baligród?

Informacje na Geoportalu Baligród

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Baligród?

Korzyści z Geoportalu Baligród

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Baligród?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Baligród.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Baligród łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Baligrodzie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Baligrodu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Baligród, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Baligród oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Baligród. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Baligrodu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Baligrodu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Baligród. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Baligród.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Baligrodzie.

  Geoportal gminy Baligród posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Baligród. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Baligrodzie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Baligród przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Baligrodzie.

  W Geoportalu Baligród przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Baligród. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Baligrodzie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Baligród zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Baligród, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Baligród oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Baligród.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Baligród. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Baligród są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Baligród podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Baligród.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Baligrodzie. W Geoportalu gminy Baligród udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Baligrodzie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Baligród.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Baligród. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Baligród.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Baligród, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Baligród. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Baligród.

 • Zabytki w gminie Baligród

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Baligród. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Baligród oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Baligród.

 • Informacje o wyborach w gminie Baligród

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Baligród. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Baligród i wiele istotnych informacji.

Geoportal Baligród dla mieszkańców

Geoportal Baligród jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Baligród. Na mapie Baligrodu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Baligród mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Baligród. Korzystając z map Geoportalu gminy Baligród w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Baligród są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Baligród dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Baligród dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu