Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Baligród - sprawdź miejscowy plan gminy Baligród

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Baligród? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Baligród.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Baligród.

MPZP Baligród
Mapa MPZP gminy Baligród

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Baligród. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Baligrodzie.

MPZP Baligród

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Baligród i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Baligród prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Baligrodu. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Baligród.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Baligród i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Baligród obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Baligród z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Baligrodu

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Baligrodu

0

16 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Baligród, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Baligród, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

81 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Baligrodu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Baligród - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Baligród z podziałem na lata

Rejestr MPZP Baligród

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Baligród. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLIII.225.2022 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Rabe 1/2020”, terenu położonego w gminie Baligród.XLIII.225.202229-9-2022
Uchwała nr XXXI.158.2021r. Rady Gminy Baligród z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród.XXXI.158.2021r.31-8-2021
Uchwała nr XXVII.151.2017 Rady Gminy Baligród z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „STĘŻNICA 1/2015”, terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina BaligródXXVII.151.20171-6-2017
Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Baligród „Baligród Polanka”XX/97/1228-6-2012
Uchwała nr XXIX/114/09 Rady Gminy Baligród z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huczwice - kamieniołom” w miejscowości Huczwice, gmina BaligródXXIX/114/0926-8-2009
UCHWAŁA Nr XVII/63/08 RADY GMINY W BALIGRODZIE z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bystre - Kropiwne"XVII/63/0819-5-2008

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Baligrodzie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Baligród odpowiada wójt/burmistrz gminy Baligród. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Baligród nie obowiązuje, to urząd gminy Baligród wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Baligrodzie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Baligród z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Baligród na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Baligrodu. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Baligród!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Baligród